Activerende colleges Business Fundamentals

werkvormen
Voorbeeld
Instelling: 
Thomas More

Algemene info

Opleiding: 
Bedrijfsmanagement, Media & Entertainment Business, Office Management, Toerisme en Recreatiemanagement
Opleidingsonderdeel: 
Business Fundamentals
Opleidingsjaar: 
1ste Bachelor
Academiejaar: 
2015-2016
Studiepunten: 
6
Contacturen: 
4
Aantal studenten: 
500
Aantal begeleiders: 
3

In dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten een introductie in de complexiteit van de bedrijfsvoering. De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas vormen het aanknopingspunt voor de onderliggende bedrijfseconomische referentiekaders. Tijdens de contactmomenten wordt ingezoomd op een deel van het Business Model Canvas zonder de focus van de complexiteit van de bedrijfsvoering uit het oog te verliezen. De docenten vertrekken daarbij telkens vanuit de reeds aanwezige voorkennis en/of het intuïtief begrip van de bedrijfsvoering bij de studenten.

De docenten willen studenten laten inzien dat, als je wijzigingen doorvoert in één van de bouwstenen, dat je dan ook wijzigingen in de andere bouwstenen vaststelt of moet doorvoeren. Daarnaast gaat ook bijzondere aandacht naar de financiële aspecten van de bedrijfsvoering, die in de zogenaamde onderkant van het Business Model Canvas terug te vinden zijn. De docenten willen de studenten laten inzien dat er geen bedrijfsvoering is zonder een correct financieel plaatje.

Doelstellingen
 • De student begrijpt de complexiteit en de dynamiek van de bedrijfsvoering.
 • De student definieert en beschrijft de negen basisbouwstenen van het Busines Model Canvas voor het product/de dienst van de onderneming/organisatie.
 • De student gebruikt het Business Model Canvas om de complexiteit en de dynamiek van de bedrijfsvoering in kaart te brengen.
 • De student relateert de waardecreatie aan de bedrijfsdoelen en concrete doelstellingen van de onderneming/organisatie.
 • De student relateert de waardecreatie met de missie, visie en strategie van de onderneming/organisatie.
 • De student beschrijft en evalueert vanuit een vereenvoudiging van de context de processen in de domeinen van business operations en human resources voor een product/dienst.
 • De student begrijpt een jaarrekening en jaarverslag van een onderneming/organisatie.
 • De student hanteert vanuit een vereenvoudiging van de context eenvoudige financiële principes.
Werkvormen en leermiddelen

De contactmomenten zijn ontwikkeld volgens dit stramien:

 • uur 1 en 2: theoretische input
 • uur 3: teamwerk (in kleine team een vraag oplossen)
 • uur 4: oplossing en feedback

Theoretische input: De docenten verkennen samen met de studenten de begrippen. Vanuit voor hen gekende voorbeelden, bv. netflix, nespresso, airbnb... bouwen ze samen het Business Model Canvas op en/of zoomen in op één of meerder bouwstenen.

Teamwerk: Aan het einde van de theoretische input formuleert de docent een vraag die de studenten het komende uur in kleine teams van 4 à 6 studenten oplossen. De studenten mogen daarbij het auditorium verlaten. Ze gebruiken alle beschikbare informatie over de case op het internet of de informatie door de docenten ter beschikking gesteld. De docenten staan ter beschikking Studenten sturen hun oplossing in via de assigment-tool van de elektronisch leeromgeving.

Oplossing en feedback: Bij terugkomst presenteren enkele teams hun oplossing. De docenten geven samen met de andere studenten feedback bij de oplossingen van de teams.

Alle resultaten van het teamwerk en de oplossing en feedback mogen studenten integreren in een kennisportfolio die ze voor het deel 2 van het schriftelijk examen mogen gebruiken.

 

Feedback & begeleiding

De rol van de docenten varieert naargelang de fase van het contactmoment.

Bij de theoretische input zijn ze inhoudelijk expert die vanuit de algemene kennis en de eventuele voorkennis de kennisopbouw bij de studenten mee ontwikkelen.

Tijdens het teamwerk en de oplossing en feedback spelen ze eerder een coachende rol in de kennisopbouw van de studenten.

Evaluatievorm

Het schriftelijk examen bestaat uit twee delen:

 1. Schriftelijk examen, gesloten boek
  • 20 meerkeuzevragen, 4 antwoordalternatieven, geen giscorrectie
  • 2 open vragen
 2. Schriftelijk examen, open boek (kennisportfolio)
  • 2 open vragen, focus op integratie van kennisinhouden

Het schriftelijk examen fungeert:

 1. als kennistoets die peilt naar het correct gebruik van begrippen, en
 2. als toets die peilt naar het inzicht in de bedrijfsvoering en de bijhorende onderlinge afhankelijkheid van de verschillende bouwstenen van de bedrijfsvoering.
Reflectie

Docenten

De docenten zijn tevreden over de realisatie van het opleidingsonderdeel. Ze zullen de komende jaren investeren in het teamwerk voor de financiële aspecten van dit opleidingsonderdeel. Ze willen op deze manier voor deze moeilijkere inhoudsaspecten van het opleidingsonderdeel de activiteit van de studenten tijdens het teamwerk verhogen en versterken.

De toetsing zal bijgestuurd worden door het aantal meerkeuzevragen te verhogen en het aantal open vragen te beperken tot 2. Op deze manier hopen de docenten de efficiëntie van de beoordeling te verhogen.

Type hoger onderwijs: 
hogeschool
Studiegebied: 
economie & handelswetenschappen
Groepsgrootte: 
meer dan 100
Doelstellingen: 
integratie kennis, vaardigheden en attitudes
kennis
Leermiddelen: 
schriftelijke leermateriaal
Werkvormen: 
interactief hoorcollege
Evaluatievormen: 
multiple choice/gesloten vragen
open vragen
Feedback & begeleiding: 
docentengestuurd
in groep
random