Over BV databank

Opbouw van de voorbeelden a.d.h.v. de leeromgeving

Op de website zijn er zowel voorbeelden als didactische informatie terug te vinden. Bij de beschrijving van elk individueel voorbeeld wordt er telkens gefocust op één van de aspecten van de leeromgeving: werkvormen, leermiddelen, evaluatievormen of feedback&begeleiding.

In een onderwijspraktijk worden studenten aangezet tot leren zodat ze bepaalde leerdoelen bereiken. Deze leerdoelen worden voorop gesteld binnen een bepaalde context, bv. de plaats van het opleidingsonderdeel in het curriculum. Om studenten tot leren aan te zetten worden leeractiviteiten georganiseerd a.d.h.v. bepaalde werkvormen (vb. groepswerk, casusonderwijs, practica, PGO, ...). Heel vaak worden hierbij leermiddelen aangewend zoals audiovisueel materiaal, digitale leeromgeving,...,   om het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen te faciliteren. Om na te gaan of studenten de leerdoelen bereiken, richten lesgevers een evaluatie in. Deze evaluatie is naadloos afgestemd op de leerdoelen die de studenten horen te realiseren en kan dus veel verschillende vormen aannemen (vb. openboek examen, vaardigheidstoetsen, ...).  Het cyclisch karakter van de leeromgeving maakt duidelijk dat evaluatie geen eindpunt is: om studenten verder tot leren aan te zetten wordt er terugkoppeling gegeven m.b.t. de vooropgestelde leerdoelen, veelal in de vorm van feedback en/of begeleiding.
Hoewel deze aspecten van de leeromgeving in een ideale en kwaliteitsvolle leeromgeving in optimale samenhang gerealiseerd worden, werd in het kader van deze databank geprobeerd om telkens het meest opvallende aspect van een bepaald voorbeeld in de verf te zetten. Op die manier is het voor de gebruiker van de website mogelijk om gericht te gaan zoeken.

Visie

Wil u weten hoe studentgecentreerd onderwijs in de dagelijkse praktijk vorm kan krijgen? De BV-databank –voluit BijVoorbeeld-databank– is een online gegevensbank die kwaliteitsvolle en herkenbare voorbeelden samenbrengt van bestaande studentgecentreerde en activerende leeromgevingen uit het Vlaamse hoger onderwijs. Daarnaast vindt u ook duidelijke didactische informatie terug over werkvormen, evaluatievormen, begeleidingsvormen en innovatieve onderwijsbenaderingen.

De databank heeft als doel om docenten en onderwijsondersteuners te inspireren, hun onderwijs te optimaliseren en reflectie te stimuleren. Daarnaast is het de bedoeling om de communicatie tussen de instellingen te bevorderen door docenten met elkaar in contact te brengen over de grenzen van de verschillende instellingen heen. 

Laat u inspireren door het werk van uw collega’s uit het Vlaamse hoger onderwijs!

Ontstaan

De BijVoorbeeld-databank is ontstaan binnen het STIHO-project (‘Stimulatie Innovatie Hoger Onderwijs’) dat van start ging in 2001. Via de STIHO-projecten wilde het Departement Onderwijs de innovatie binnen hoger onderwijs stimuleren. De partners waren KULeuven, Universiteit Antwerpen, Arteveldehogeschool en Katho (nu: Vives).

In 2003 liep het project ten einde maar er werd beslist om dit initiatief met eigen middelen verder te zetten. Ook andere instellingen hoger onderwijs sloten aan om de BV-databank verder uit te bouwen: Lessiushogeschool (nu Thomas More) in 2004 en Universiteit Gent, Hogeschool Gent en KaHo Sint-Lieven (nu Odisee) in 2006.  In 2012 sloot ook VUB aan.

Team

Hogeschool Gent
Universiteit Gent
Vives
Universiteit Hasselt
Foto van Isabel Deprez
Thomas More Hogeschool
Arteveldehogeschool
Hogeschool PXL
random