Bachelorproef

werkvormen
Didactische informatie

Tijdens een bachelorproef voeren studenten onder begeleiding een welbepaalde projecttaak uit. De bachelorproef is het sluitstuk van de bacheloropleiding. De uitwerking van de bachelorproef kan in verschillende vormen gebeuren zoals bijvoorbeeld geschreven vorm of audiovisuele vorm.

Doelstellingen: 
onderzoeksvaardigheden
reflecteren
taalvaardigheden
Leermiddelen: 
audiovisueel materiaal
schriftelijke leermateriaal
Evaluatievormen: 
creatie
schriftelijk product