Begeleide zelfstudie

werkvormen
Didactische informatie

Geheel aan begeleidingssessies en zelfstandige leersituaties waarbij de student voor (een deel van) een cursus individueel kennis verwerft en/of verwerkt. Bij begeleide zelfstudie wordt er in aangepast studiemateriaal voorzien met ingebouwde begeleidingscomponenten (embedded support). Voorbeelden van dergelijke componenten zijn: overzichten, inhoudstafels, advance organizers (informatie die de student helpt om de informatie die volgt beter te verwerken), pre en post zelftoetsvragen (in een elektronische leeromgeving met feedback), schema’s, kernbegrippen, samenvattingen, geëxpliciteerde leerdoelen per onderdeel, verwerkingsopdrachten, voorbeelden en studeersuggesties.

Begeleide zelfstudie onderscheidt zich van afstandsonderwijs doordat er altijd momenten zijn van (collectieve of individuele) persoonlijke contacten (online of fysiek) met de lesgever die daarbij stuurt en/of begeleidt. Begeleide zelfstudie kan ook ingezet worden als voorbereiding op bijvoorbeeld een hoor- of werkcollege.

Zelfstandig werk is een zelfstandige leersituatie waarin studenten individueel een reeks activiteiten uitvoeren zonder een vorm van permanent toezicht (ook soms huiswerk genoemd). Deze activiteiten leiden tot een eindproduct dat voorgelegd wordt voor een eindevaluatie die bestaat uit een eindcijfer en/of een collectieve nabespreking. De taken van de begeleiding bestaan uit het ontwikkelen van de opdracht en het beoordelen van het eindproduct (paper) en eventueel het proces (aanpak). De begeleiding is in dit geval minder intensief dan bij begeleide zelfstudie.

Leermiddelen: 
zelfstudiepakket
Werkvormen: 
alternatieve organisatievormen
random