Authentiek assessment

evaluatievormen
Didactische informatie

Leren met authentieke taken vraagt een andere manier van beoordelen. Authentieke evaluatie gaat na hoe studenten functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar. De toetssituatie komt (in grote mate) overeen met de toekomstige beroepspraktijk. Authentieke evaluatie verwacht van studenten dat ze competenties aantonen op een manier waarop professionals deze competenties in de dagelijkse realiteit aanwenden. Daarbij demonstreren de studenten competenties in een context die door de studenten zelf als zinvol wordt ervaren. Authentieke evaluatie kan je realiseren door middel van verschillende evaluatievormen, zoals open boek examen, casustoetsen, meerkeuzevragen, assessment center, projectonderwijs,

Kenmerken van authentieke evaluatie:

  • Verzamelen van relevante informatie op de vraag of studenten de vooropgestelde competenties kunnen gebruiken in relevante praktijksituatie.
  • De evaluatietaak is betekenisvol op zich.
  • De taakinhoud en de context zijn levensecht.

Stappenplan om authentieke toetsen te ontwikkelen:

  1. Formuleer je doelen: wat wil je dat de studenten bereiken en kunnen?
  2. Ontwikkel een authentieke taak waarbij studenten kunnen aantonen dat ze de competenties uit de doelen verworven hebben. Jezelf de vraag stellen “Waar worden deze competenties in de werkelijkheid gebruikt?”, kan een inspiratiebron zijn.
  3. Formuleer criteria voor een goede prestatie op de taak. Op deze criteria worden alle studenten gescoord. Beperk je tot de essentiële elementen van de taak en vermijd overlap tussen de criteria.
  4. Bepaal een aantal niveaus per criteria. Op die manier worden prestatieverschillen tussen studenten duidelijk.
Relevante literatuur

Meer info over authentieke taken en assessment vind je hier.

Doelstellingen: 
integratie kennis, vaardigheden en attitudes
Evaluatievormen: 
gedragsevaluatie/vaardigheidstoets
random