Belbin test

feedback & begeleiding
Didactische informatie

Een effectief team bestaat uit persoonlijkheden met verschillende kwaliteiten. Belbin rekent af met de veronderstelling dat het wel goed zit met een team als er maar voldoende intellect bevat. Nee dus. Een team met louter bollebozen functioneert niet, evenmin als een team waarin iedereen uitblinkt in het bedenken van creatieve ideeën.

Belbin onderscheidt acht persoonlijkheden of teamrollen. Ieder type levert een waardevolle bijdrage aan het functioneren van het team. Door teams gevarieerd samen te stellen, kan het volgens Belbin elke situatie aan.

Werkvormen: 
alternatieve organisatievormen
Feedback & begeleiding: 
in groep