Blended learning

werkvormen
Didactische informatie

Blended learning kan omschreven worden als het leren dat zich afspeelt in een leeromgeving waarin van een verscheidenheid aan (ook en vooral technologische) media gebruik wordt gemaakt. Hierdoor kan een veelheid aan werkvormen worden ingeschakeld en kunnen leeractiviteiten plaatsvinden, zowel synchroon als asynchroon, en zowel gelokaliseerd als op afstand.

Leermiddelen: 
audiovisueel materiaal
digitale leeromgeving
Werkvormen: 
blended learning